ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Danh mục: CÂU CHUYỆN

Từ nhỏ Trân đã rất thích được nghe kể chuyện. Khi lớn thì Trân lại thích là người kể những câu chuyện, những mẫu chuyện nhỏ của chính Trân…

ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ

Cảm xúc vẫn còn lâng lâng, hạnh phúc ngập tràn vì giấc mơ lớn đầu tiên trong cuộc đời đã trở thành sự thật. Cuối ….