ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Danh mục: CÂU CHUYỆN

Từ nhỏ Trân đã rất thích được nghe kể chuyện. Khi lớn thì Trân lại thích là người kể những câu chuyện, những mẫu chuyện nhỏ của chính Trân…

CHUYỆN TÌNH 10 NĂM

Bạn có (còn) tin vào tình yêu không? Bạn hình dung một chuyện tình 10 năm sẽ trải qua những cảm xúc gì? Hai đứa ….