ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Danh mục: MANG THAI

Trân chia sẻ, kinh nghiệm về hành trình mang thai của bản thân. Hy vọng các mẹ có thêm góc nhìn để thai kỳ thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.