ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Danh mục: CÂU CHUYỆN

Từ nhỏ Trân đã rất thích được nghe kể chuyện. Khi lớn thì Trân lại thích là người kể những câu chuyện, những mẫu chuyện nhỏ của chính Trân…

MẸ MÌNH BỊ BỆNH

Cuối tuần rồi, cũng còn mấy ngày nữa con Cọp ăn thịt được con Trâu để bước qua năm mới, để mình kể câu chuyện ….