ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Danh mục: YÊU

Những quan điểm của Trân về tình yêu, cách yêu để tình cảm luôn bền chặt và đem đến động lực khiến cuộc sống thăng hoa và hạnh phúc.

BÍ KÍP LUYỆN CHỒNG

Hôm qua đăng cái ảnh này, nhiều bạn bè nhắn tin bảo: “Dạo này toàn thấy Hiển ở nhà, ít đi vui chơi với bạn ….

Tự do muôn năm!

Tự do muôn năm! Hồi trước mình nghe nhiều người nói câu này nhưng chưa hiểu. Phải đến khi bản thân trải nghiệm rồi mới ….