ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Danh mục: CÂU CHUYỆN

Từ nhỏ Trân đã rất thích được nghe kể chuyện. Khi lớn thì Trân lại thích là người kể những câu chuyện, những mẫu chuyện nhỏ của chính Trân…