ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ DỄ THƯƠNG

Có những điều bình dị dễ thương mà đôi khi cuộc sống quá vội vàng, chúng ta đã bỏ lỡ.

Phần 1:

Mình bận bịu nên trừ thịt cá tôm rau, còn lại đều mua online, thanh toán trước và giao hàng ở Lễ tân chung cư. Đủ thứ Bên giao hàng, gọi mình nhiều ngang ngửa Khách hàng (haha). Nhưng duy nhất có anh này giọng nghe vui vui nên mình lưu số.

Lần nào bắt máy mình cũng 1 câu:
– Hello anh, u như kỹ (ý là cứ gửi hàng ở Lễ tân, Block Y, căn Z đó)
– Ok

Một hôm ảnh gọi:
– Su bi si la ba la ô cê??
– Hô cô lô ha ki li ô cê con dê!
– Hahaha
– Hahaha

Vậy xong cúp máy, mình cười sằng sặc vui cả ngày, chắc ảnh cũng vui. Từ đó về sau, có hàng là ảnh gọi:
– Đại bàng gọi chim sẻ
– Ô cê Đại bàng.

Cuộc gọi chưa bao giờ quá 20s nhưng lúc nào cũng vui cả. Mình không biết mặt anh.
Và Anh Giao Hàng cũng chưa bao giờ biết mặt Huyền Trân cả.

Vậy đó, mấy anh tòn tòn dễ thương ghiaaaa ????
(P/s: hình lụm trên Zalo)

anh giao hàng vui tính

Trả lời