ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

HỨA THƯỞNG MÀ KHÔNG THƯỞNG CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Hứa thưởng mà không thưởng có bị phạt không? Phải nói rõ là bài viết này không liên quan đến Drama Showbiz nha, tui chỉ chia sẻ để mọi người biết mà cảnh giác trước những lời đường mật.

“50 tỉ cho em đó, sao kê và ló đầu ra đi”.

Khi em tung 1000 trang giấy lên thì có lấy 50 tỉ không? Chị không đưa thì bị phạt bao nhiêu?

✔️ Nếu xem đây là Hứa thưởng thì theo Điều 570 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Công việc được hứa thưởng phải cụ thể […]”. Mà những lời nói suông, cửa miệng trong livestream như thế này không thể xem là cụ thể được. Muốn cụ thể thì phải có đối tượng, phạm vi thực hiện, thời gian và nhất là thước đo đánh giá. Đâu phải cứ nộp bài là giựt giải, mà cần có barem trước để thí sinh nộp bài xong căn cứ vào đó mà cho điểm 10 hay 2.

➡️ Rút kinh nghiệm: Nếu ai đó hứa thưởng, thì cả hai bên phải làm văn bản thoả thuận rõ ràng, cùng ký tên vào thì mới xác lập quan hệ Hợp đồng cho nó chắc con cú!

???? Nhưng nếu rõ ràng giấy trắng mực đen hết rồi mà người hứa không trả thưởng thì sao? Sorry nha, Luật chưa có quy định xử phạt nên cũng chưa biết đáp án nữa. Chỉ còn cách vác đơn đi kiện xem sao, muốn đòi bao nhiêu thì phải bỏ tiền ra nộp tạm ứng án phí trước.

✔️ Nếu toà đánh giá đây là Hợp đồng tặng cho có điều kiện thì theo khoản điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.”

➡️ Vậy thì lúc này mình làm xong gòi, bên kia không lòi tiền ra thì bên kia phải trả lại chi phí mà mình đã thực hiện công việc đó. Ví dụ mình sao kê xong, bên kia không trả 50 tỉ thì phải BỒI THƯỜNG tiền PHÍ DỊCH VỤ SAO KÊ mình đã trả cho Ngân hàng.

Nhớ lại hôm bữa ổng gù tui: “Em mà đẻ cho anh 4 đứa con, anh sẽ cho em 5 tỉ”. Mém xíu bị dụ ????

Trả lời