ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: phong cách sống

MÉT RƯỠI THÌ ĐÃ SAO?

Hôm qua lướt Confession thấy có một bạn tâm sự rằng mình tự ti về chiều cao 1m50. Bạn sợ không tìm được bạn trai, ….