A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

Thẻ: bài học cuộc sống

Cái Tôi trong Tình Yêu

Cái tôi trong tình yêu giống như móng của một con ngựa. Không có móng thì con ngựa không thể đi xa, không thể chạy ….