ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: bài học cuộc sống

Cái Tôi trong Tình Yêu

Cái tôi trong tình yêu giống như móng của một con ngựa. Không có móng thì con ngựa không thể đi xa, không thể chạy ….

SAU CÂU CHÀO LÀ CÂU HỎI

Ông bà từ xưa đã dạy: gặp nhau phải chào-hỏi. Nên sau câu CHÀO là câu HỎI. Gặp nhau thì dĩ nhiên phải chào. Và ….

TRIẾT LÝ VIÊN KẸO

Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, ….