ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: kinh nghiệm cưới hỏi

MA CHÊ – CƯỚI TRÁCH

Câu nói này được lưu truyền từ thời xưa tới nay vẫn “còn nguyên giá trị”. Bây giờ, khi mà con người ta đều đã ….