ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: Gia đình

MẸ MÌNH BỊ BỆNH

Cuối tuần rồi, cũng còn mấy ngày nữa con Cọp ăn thịt được con Trâu để bước qua năm mới, để mình kể câu chuyện ….