ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: i am woman

BỊ DÊ – CHỒNG GHEN?

Là phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp duyên dáng thì sẽ không tránh khỏi những lúc bị thả dê. Vậy nếu mình bị ….