ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: chuẩn bị đám cưới

KHI NÀO NÊN KẾT HÔN?

Không bao lâu nữa Tết đến. Mỗi năm, mình lại được nghe đầy lỗ tai câu hỏi đó: “Yêu hoài, rồi chừng nào cưới?”. Lần ….