A HAPPY TRÂN

Hành trình của một người bình thường trở nên rực rỡ và hạnh phúc

Thẻ: câu chuyện tình yêu

Tự do muôn năm!

Tự do muôn năm! Hồi trước mình nghe nhiều người nói câu này nhưng chưa hiểu. Phải đến khi bản thân trải nghiệm rồi mới ….