ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: câu chuyện tình yêu

Tự do muôn năm!

Tự do muôn năm! Hồi trước mình nghe nhiều người nói câu này nhưng chưa hiểu. Phải đến khi bản thân trải nghiệm rồi mới ….